Saturday, March 16, 2013

कवितेच्या पानावर

कवितेच्या पानावर 
दवबिंदुची थर थर 
जाशी जाणीव अधर 
आता होती नेली कोणी 

कवितेच्या पानावर 
स्फटिक तो आरस्पानी 
हिरव्या मध्ये हरवुनी 
रूप हिरवे लेवुनी 

कवितेच्या पानावर 
साद घालतसे वारा 
जीव होतसे अधीरा 
आपणास संपवुनी 

कवितेच्या पानावर 
शब्दरुपी लगबग 
काय काय सांगतसे 
काही गेलेच राहुनी 

कवितेच्या पानावर 
सूर्य माथ्यावर आला 
रंग हिरवा चालला 
थेम्बा थेम्बा घालवुनी 

कवितेच्या पानावर 
पानोपानी कुजबुज 
नवे रूप नवा साज 
कोण येइल घालुनी 

कवितेच्या पानावर 
रंग मातीचा चढला 
देठ वालन्या लागला 
ओढ मातीची लावुनी

कवितेच्या पानावर 
दिसे मिटण्याची घाई 
तयारीत दंग होई 
रहावया माती पाणी 

Arvind Khare
17-3-2013

No comments:

Post a Comment